Informatie voor jongeren

Hier vind je al jouw vragen over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. Filter de vragen hieronder op onderwerp.

Video afspelen

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer dan een S zoekopdracht voor alle informatie op deze website, of neem contact met ons op.

Ja! Ook als je iets anders of extra’s nodig hebt, moet je zo dicht mogelijk in de buurt waar je woont, onderwijs krijgen dat bij jou past. Jouw school moet daarvoor zorgen. Dat staat in de wet. Dat heet zorgplicht. Als...
In de schoolgids en in het schoolondersteuningsprofiel van de school staat welke hulp de school jou kan geven. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat welke hulp elke school in jouw regio jou kan geven. Wil je dat iemand jou uitlegt welke...
De schoolleiding onderzoekt wat je nodig hebt, door met jou en je ouders te praten. Als je naar een nieuwe school gaat, vraagt die school informatie op van je oude school. Als je al op school zit, praat de leiding...
Als je extra hulp nodig hebt, maakt de zorg- of ondersteuningscoördinator een plan waarin staat hoe school jou gaat helpen. Dat heet een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit plan staan een paar dingen: waar je tegenaan loopt, wat je heel goed...
Soms lukt het jouw school niet om het onderwijs te regelen dat bij jou past. Zelfs als er een ontwikkelingsperspectief is gemaakt en als je extra ondersteuning hebt gekregen, wil dat niet altijd zeggen dat die extra ondersteuning ook goed...
Als jij het zelf aankan en ook prettig vindt, kan school met jou bespreken hoe het met je gaat. Als het over medische gegevens gaat, moeten je ouders daar wel bij zijn. In ieder geval totdat je 16 jaar bent....
Als je (tijdelijk) niet (elke dag) naar school kan, krijg je misschien te maken met de leerplichtambtenaar of de jeugdarts. De leerplichtambtenaar moet controleren of je wel naar school gaat. Als je niet naar school kan, kan de leerplichtambtenaar soms...
Het is belangrijk dat je ouders en jouw school goed met elkaar blijven praten. Met vragen kunnen jij en je ouders altijd terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt van jouw samenwerkingsverband. Je ouders kunnen ook gaan praten met het schoolbestuur....
Als je denkt dat je extra hulp nodig hebt bij het eindexamen, praat hier dan over met je mentor of de zorg- of ondersteuningscoördinator. In sommige gevallen mag je hulpmiddelen gebruiken of extra tijd krijgen om je examen te maken....
Jouw school houdt informatie bij over jou. Zeker als je extra hulp krijgt. Je ouders mogen informatie opvragen bij school. Volgens de wet hebben je ouders recht op een kopie van alle informatie die over jou wordt bijgehouden en moet...
De school moet voor plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Als jij en je ouders het niet eens zijn met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring, kunnen je ouders hiertegen in bezwaar. Hierover kun...
De school moet voor plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Als jij en je ouders het niet eens zijn met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring, kunnen je ouders hiertegen in bezwaar. Hierover kun...
Ja dat kan. Als de school, jij en je ouders vinden dat dat het beste past. De school waar je nu op zit, kan je helpen om een school te vinden die de hulp kan geven die jij nodig hebt....
Soms kan jouw VSO school jou geen eindexamen laten doen, omdat ze dat niet mogen. Gelukkig zijn er dan wel mogelijkheden om je op een andere manier eindexamen te laten doen. Dat kan bijvoorbeeld op een andere middelbare school en...
×

Stel je vraag

Klik op contact hieronder om een vraag via Whatsapp te stellen. We beantwoorden je vragen van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

× Stel je vraag