Adressen & links

Hieronder vind je instellingen en links voor passend onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.

CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren, opvoeders en gezinnen, grootouders, professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken. Het CJG biedt onder andere cursussen voor ouders en kinderen aan.

Het College voor Toetsen en Examens heeft regels opgesteld voor welke aanpassingen toegestaan zijn voor eindexamens.

De geschillencommissie is er voor een ernstig verschil van inzicht tussen ouders en de school of het schoolbestuur. Het kan gaan om (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; de verwijdering van alle leerlingen; en /of de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

JGZ staat voor jeugdgezondheidzorg. Bij de JGZ werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Zij volgen de ontwikkeling van alle kinderen tussen 0 en 18 jaar en bieden hulp bij opvoeden en opgroeien.

×

Stel je vraag

Klik op contact hieronder om een vraag via Whatsapp te stellen. We beantwoorden je vragen van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

× Stel je vraag