Instellingen

CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren, opvoeders en gezinnen, grootouders, professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken.…
Het College voor Toetsen en Examens heeft regels opgesteld voor welke aanpassingen toegestaan zijn voor eindexamens.…
De geschillencommissie is er voor een ernstig verschil van inzicht tussen ouders en de school of het schoolbestuur. Het kan gaan om (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning …
JGZ staat voor jeugdgezondheidzorg. Bij de JGZ werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Zij volgen de ontwikkeling van alle kinderen tussen 0 en 18 jaar en bieden hulp bij opvoeden en opgroeien.…
De onderwijsconsulent kan helpen bij een verschil van mening tussen ouders, de school en het samenwerkingsverband. De onderwijsconsument biedt begeleiding, bemiddeling en advies.…
Als ouders het niet eens zijn met het schooladvies aan leerlingen in groep 8 van de basisschool, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie. Op deze website leest u ook meer over…
OOV staat voor onderwijsopvangvoorziening. Deze is er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die tijdelijk niet naar school (kunnen) gaan.…
Informatie over onderwijs voor dove of slechthorende leerlingen (cluster 2).…
SWV staat voor samenwerkingsverband. In de regio Midden Holland zijn er twee samenwerkingsverbanden. SWV PO Midden Holland / SWV VO Midden Holland en Rijnstreek…
×

Stel je vraag

Klik op contact hieronder om een vraag via Whatsapp te stellen. We beantwoorden je vragen van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

× Stel je vraag