Onderwijsgeschillen.nl

Als ouders het niet eens zijn met het schooladvies aan leerlingen in groep 8 van de basisschool, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie. Op deze website leest u ook meer over de procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

In vragen primair onderwijs:

In vragen voortgezet onderwijs:

Deel deze vraag
×

Stel je vraag

Klik op contact hieronder om een vraag via Whatsapp te stellen. We beantwoorden je vragen van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

× Stel je vraag