Regie

Overzicht houden over alle afspraken die zijn gemaakt over de hulp aan een kind. De persoon die regie voert, doet niet alles zelf, maar houdt in de gaten of alle afspraken worden nagekomen.

In vragen primair onderwijs:

In vragen voortgezet onderwijs:

Deel deze vraag
× Stel je vraag