Leerplichtambtenaar

Een ambtenaar van de gemeente die toezicht houdt op de naleving van de Leerplichtwet.

No results found.

No results found.

In vragen primair onderwijs:

Hoe praat ik met school over extra hulp/ondersteuning?
Wanneer de school denkt dat jouw kind extra hulp nodig heeft, zijn er gesprekken met jou als ouder. Die gesprekken zijn met mensen van de school zoals de intern begeleider (IB’er) of de leerkracht en met andere deskundigen. Bijvoorbeeld een...
Bekijk vraag
Met welke personen kan ik te maken krijgen als ik het niet eens ben met de school, of als mijn kind misschien naar een andere school moet?
Het kan zijn dat je het niet eens bent met de school over de hulp voor jouw kind, over welke school (wel) passend is of bij een overgang naar een andere school. Je kunt dan te maken krijgen met de...
Bekijk vraag
Wat doet de leerplichtambtenaar (lpa)?
De leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen wel naar school gaan. Ouders kunnen bij de leerplichtambtenaar in sommige gevallen vrijstellingen en ontheffingen aanvragen. Als er problemen zijn met naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar een leerling,...
Bekijk vraag
Mijn kind zit thuis. Wie kan mij helpen?
Als er problemen zijn met naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar een leerling, ouders en de school helpen bij het zoeken naar oplossingen....
Bekijk vraag

In vragen voortgezet onderwijs:

Hoe praat ik met school over extra hulp/ondersteuning?
Als de school denkt dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn er gesprekken met jou als ouder. En met je kind. Die gesprekken zijn met mensen van de school zoals de mentor of zorg- of ondersteuningscoördinator en misschien anderen....
Bekijk vraag
Met welke personen kan ik te maken krijgen als ik het niet eens ben met de school, of als mijn kind misschien naar een andere school moet?
Het kan zijn dat je het niet eens bent met de school over de hulp voor jouw kind, over welke school (wel) passend is of bij een overgang naar een andere school. Je kunt dan te maken krijgen met de...
Bekijk vraag
Wat doet de leerplicht­ambtenaar (lpa)?
De leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen wel naar school gaan. Ouders kunnen bij de leerplichtambtenaar in sommige gevallen vrijstellingen en ontheffingen aanvragen. Als er problemen zijn met naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar...
Bekijk vraag
Mijn kind zit thuis. Wie kan mij helpen?
Als er problemen zijn met naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar een leerling, ouders en de school helpen bij het zoeken naar oplossingen....
Bekijk vraag
Wat als ik (tijdelijk) niet (elke dag) naar school kan?
Als je (tijdelijk) niet (elke dag) naar school kan, krijg je misschien te maken met de leerplichtambtenaar of de jeugdarts. De leerplichtambtenaar moet controleren of je wel naar school gaat. Als je niet naar school kan, kan de leerplichtambtenaar soms...
Bekijk vraag
Deel deze vraag
×

Stel je vraag

Klik op contact hieronder om een vraag via Whatsapp te stellen. We beantwoorden je vragen van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

× Stel je vraag