Privacy statement

De samenwerkingsverbanden PO Midden Holland en VO Midden Holland en Rijnstreek hebben de missie om alle kinderen in de regio passend onderwijs te bieden. Om dit te bereiken worden door de organisaties persoonsgegevens verwerkt.

Voor meer informatie over hoe de samenwerkingsverbanden omgaan met privacy, wordt verwezen naar de privacyreglementen, te vinden op de websites van de samenwerkingsverbanden. In deze reglementen staat beschreven hoe de samenwerkingsverbanden omgaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Ook de scholen en de partners in de jeugdhulp hanteren privacyreglementen. Ieder voor zich en gezamenlijk werken we continu aan het voldoen aan de regelgeving ten aanzien van privacy. In de handreiking privacy ouders staat beschreven wat de rechten van ouders en leerlingen zijn.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wens je gebruik te maken van jouw privacyrechten, dan nodigen wij je uit om contact op te nemen met de functionarissen gegevensbescherming van de samenwerkingsverbanden.

SWV PO Midden Holland:
fg@swv-po-mh.nl.

SWV VO Midden Holland en Rijnstreek:
m.vanderhorst@cedgroep.nl.

×

Stel je vraag

Klik op contact hieronder om een vraag via Whatsapp te stellen. We beantwoorden je vragen van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

× Stel je vraag